Đào Tạo Doanh Nghiệp

TRIỂN KHAI BIM – BỘ XÂY DỰNG

22

Th05

TRIỂN KHAI BIM – BỘ XÂY DỰNG

Nằm trong một số dự án tiêu biểu để áp dụng BIM của Bộ Xây Dựng, Lớp Học Revit với cương vị Đơn Vị Tư Vấn đã tham gia quá trình triển khai Revit- BIM cho dự án: Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Trung ương Cần Thơ. Thông tin chi tiết về dự án […]

ĐÀO TẠO REVIT – BIM DOANH NGHIỆP

20

Th05

ĐÀO TẠO REVIT – BIM DOANH NGHIỆP

Với mục tiêu nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh mới, thích ứng với sự phát triển của ngành, với nhu cầu trang bị những giải pháp công nghệ để nâng cao Hiệu Suất và Hiệu Quả quá trình sản xuất Kinh Doanh, Thì Revit – BIM là một giải pháp quan trọng […]