Khóa học

Khóa Học Revit Cơ Bản

30

Th05

Khóa Học Revit Cơ Bản

Rất nhiều Doanh Nghiệp yêu cầu Sử Dụng Revit để làm ra được Hồ Sơ Kỹ Thuật là một tiêu chuẩn tuyển dụng nhân sự cũng bởi chính Revit là Một Công Cụ Mang lại nhiều Giá Trị Vượt Trội cho những Kiến Trúc Sư trong quá trình làm việc. Vì vậy những khóa học […]

TRIỂN KHAI BIM – BỘ XÂY DỰNG

22

Th05

TRIỂN KHAI BIM – BỘ XÂY DỰNG

Nằm trong một số dự án tiêu biểu để áp dụng BIM của Bộ Xây Dựng, Lớp Học Revit với cương vị Đơn Vị Tư Vấn đã tham gia quá trình triển khai Revit- BIM cho dự án: Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Trung ương Cần Thơ. Thông tin chi tiết về dự án […]

ĐÀO TẠO REVIT – BIM DOANH NGHIỆP

20

Th05

ĐÀO TẠO REVIT – BIM DOANH NGHIỆP

Với mục tiêu nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh mới, thích ứng với sự phát triển của ngành, với nhu cầu trang bị những giải pháp công nghệ để nâng cao Hiệu Suất và Hiệu Quả quá trình sản xuất Kinh Doanh, Thì Revit – BIM là một giải pháp quan trọng […]

Làm Chủ Revit Kiến Trúc

28

Th06

Làm Chủ Revit Kiến Trúc

Rất nhiều Doanh Nghiệp yêu cầu Sử Dụng Revit để làm ra được Hồ Sơ Kỹ Thuật là một tiêu chuẩn tuyển dụng nhân sự cũng bởi chính Revit là Một Công Cụ Mang lại nhiều Giá Trị Vượt Trội cho những Kiến Trúc Sư trong quá trình làm việc. Vì vậy những khóa học […]

Làm Chủ Revit Kết Cấu

23

Th06

Làm Chủ Revit Kết Cấu

Rất nhiều Doanh Nghiệp yêu cầu Sử Dụng Revit để làm ra được Hồ Sơ Kỹ Thuật là một tiêu chuẩn tuyển dụng nhân sự cũng bởi chính Revit là Một Công Cụ Mang lại nhiều Giá Trị Vượt Trội cho những Kiến Trúc Sư trong quá trình làm việc. Khóa Học Dành Cho Ai? […]

Làm Chủ Revit MEP

23

Th06

Làm Chủ Revit MEP

Rất nhiều Doanh Nghiệp yêu cầu Sử Dụng Revit để làm ra được Hồ Sơ Kỹ Thuật là một tiêu chuẩn tuyển dụng nhân sự cũng bởi chính Revit là Một Công Cụ Mang lại nhiều Giá Trị Vượt Trội cho những Kiến Trúc Sư trong quá trình làm việc. Khóa Học Dành Cho Ai? […]