• 35 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, HN
  • 0978877797
  • daotaolophocrevit@gmail.com
Chúng tôi

Đội ngũ Huấn Luyện Viên

Đội ngũ Huấn Luyện Viên
Tony Dzung

Huấn Luyện Viên: Nguyễn Nguyên Ngọc

CEO: 3N-archi Việt Nam I Founder: lophocrevit.com - Giảng Viên bộ môn Revit Architecture. Tham gia giảng dạy Revit từ 2009 đến nay ​- Là chuyên gia chuyển giao công nghệ BIM thành công cho các đối tác: VNCC, VCC...
chuyên gia revit mep Vũ Tuấn Cường

Huấn luyện viên: Vũ Tuấn Cường

Giảng viên bộ môn Revit MEP
Nghiên cứu BIM từ năm 2010. Tham gia giảng dạy Revit MEP từ 2012 đến nay. Là chuyên gia chuyển giao công nghệ BIM thành công cho các đối tác VCC, Hacid, Hà Đô MEE, Việt Tiến ME…