• 35 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, HN
  • 024 66 812 123
  • daotaolophocrevit@gmail.com

Video bài học

Video bài học
Revit Architecture

Hướng dẫn cài đặt Revit 2016 từ A-Z

Bài 2.1 Giới thiệu giao diện phần mềm Revit Architecture 2016

Bài 2.2: Hướng dẫn tạo cột cao độ trong Revit Architecture 2016

Revit structure
Revit MEP