• 35 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, HN
  • 0978877797
  • daotaolophocrevit@gmail.com

Video bài học

Video bài học
Revit Architecture

Bài 1.1 Hướng dẫn cài đặt Revit 2020 từ A-Z

Bài 1.2 Hướng dẫn thêm Recent file

Bài 2.1: Hướng dẫn tạo Level , Grid

Revit Structure
Revit MEP