• 35 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, HN
  • 024 66 812 123
  • daotaolophocrevit@gmail.com
Chúng tôi

Chúng tôi

Chúng tôi
giới thiệu lớp học revit

 

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN

LopHocRevit.com (tên thường gọi “Lớp Học Revit”) là trung tâm dẫn đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực đào tạo và chuyển giao công nghệ phần mềm Revit (BIM). Lớp Học Revit tiên phong với “mô hình huấn luyện” đảm bảo các cá nhân và doanh nghiệp có thể ứng dụng được ngay những thành quả vượt trội của phần mềm Revit vào công việc.

Hoạt động của Lớp Học Revit bao gồm 3 mảng chính là: (1) Đào tạo Cá Nhân, (2) Đào tạo doanh nghiệp (inhouse), (3) Nghiên cứu phát triển và ứng dụng phần mềm Revit ( BIM ).


GIỚI THIỆU CHI TIẾT

Thương hiệu: LopHocRevit.com
Slogan: Bậc Thầy Revit
Logo:
logo lớp học revit

TÔN CHỈ HOẠT ĐỘNG

“We don’t teach. We coach” – Chúng tôi không chỉ là trung tâm đào tạo về Revit đơn thuần, chúng tôi sử dụng mô hình huấn luyện cùng với hệ thống lý luận và trải nghiệm thực tiễn thông qua phương pháp giải quyết tình huống của học viên ngay tại lớp. Tâm huyết của chúng tôi là huấn luyện các bạn học viên như đối với các đồng nghiệp mới để trở thành những người giỏi và thạo việc.

TẦM NHÌN

Trở thành thương hiệu số 1 chuyên nghiên cứu, giảng dạy và chuyển giao Revit tại Việt Nam.

SỨ MỆNH

Sứ mệnh của chúng tôi là đồng hành Ngành Xây Dựng nhằm kiến tạo nên những thế hệ Kỹ Sư, Kiến Trúc Sư không những hiểu biết về nghề mà còn giỏi về công cụ trong cuộc cạnh tranh trên sân chơi phẳng Toàn cầu.